homestiri sanatatedespre anticonceptionalesfatul mediculuieducatie sexualaforumcontact

Avionul si conditiile generale


#1 2009-08-20 16:12:22

ada2910
Full member
De la: Bucuresti
Inregistrat: 2008-07-13
Mesaje: 299

Avionul si conditiile generale

Buna fetelor,

Am tot observat destule posturi cu si despre calatoria cu avionul.
Avand in vedere ca lucrez in turism m-am gandit sa deschid un post nou in care sa se afle toate conditiile generale referitoare la calatoria cu avionul.
Sper sa nu se supere nimeni ca am deschis inca un post dar am zis ca e mai bine ca toate informatiile sa fie in acelasi loc. Daca mai exista un asemenea post rog moderatoarele sa il inchida, cu scuzele de rigoare.

Toate informatiile prezente mai jos, provin de la compania nationala de transport aerian dar in proportie de 90% se aplica si celorlate companii.Bagaje de m?nă

Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră, limitaţi-vă la un singur bagaj de m?nă. Dimensiunile totale ale bagajului de m?nă (lungime + lăţime + ?nălţime) nu trebuie să depăşească 115cm, greutate maximă 10 kg. Din motive de securitate, vă rugăm să nu acceptaţi bagaje aparţin?nd altui pasager.
Materiale care nu pot fi transportate
Din motive de siguranţă, articolele menţionate mai jos nu vor fi transportate ?n bagajul dumneavoastră:
?    explozivi, muniţii, artificii;
?    materiale iritante sau ofensive;
?    gaze comprimate (ex: butan, oxigen, propan);
?    materiale corozive (ex: acizi, produse alcaline, acumulatori, mercur);
?    lichide şi solide inflamabile (ex: acetonă, gaze lichefiate, alcool industrial, chibrituri);
?    materiale magnetice, otrăvuri (ex: arsenic, cianuri, insecticide);
?    materiale radioactive;
?    materiale oxidante (ex: decoloranţi, nitraţi, peroxizi);
?    este interzis a se transporta arme ofensive ?n cabina de pasageri.
?    orice produse de origine animală: carne, lapte sau produse derivate din acesta, neconservate.
Obiecte şi materiale care pot fi transportate
Medicamente şi articole de cosmetică ?n cantităţi mici, necesare pasagerului pe durata călătoriei, cum ar fi spray-ul pentru păr, parfum şi medicamente conţin?nd alcool.
Despre controlul vamal
La intrarea/ieşirea ?n/din Rom?nia, trebuie ?nscrise ?n declaraţia vamală:
?    o sumă mai mare de 10.000 USD sau echivalentul acestora ?n altă monedă;
?    arme, muniţii, materiale explozibile, radioactive sau nucleare;
?    medicamente, substanţe chimice, materiale toxice;
?    bijuterii ce depăşesc nevoile personale;
?    băuturi alcoolice ?n cantitate mai mare de 1 litru;
?    ţigări ?n cantitate mai mare de două cartuşe (200 ţigări);
?    orice bun personal a cărui valoare depăşeşte 175 Euro;
?    orice obiect de artă din patrimoniul statului.
Atenţie!
Transportul de materiale primejdioase ?n bagaje la bordul avioanelor este ilegal, vinovaţii fiind pasibili de ?nchisoare sau amenzi.

Informaţii pentru ?mbarcare

Călătoriile sunt mai plăcute c?nd plecaţi pregătit. Aflaţi c?nd trebuie să ajungeţi la aeroport, c?te bagaje aveţi voie să transportaţi şi care sunt procedurile de ?mbarcare.
Este bine să cunoaşteţi următoarele informaţii:
?    Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti trebuie să vă prezentaţi, pentru efectuarea formalitatilor de Check-In, ?n timp util dar nu mai t?rziu de 45 de minute inainte de ora de decolare pentru zboruri internationale si nu mai tarziu de 30 de minute pentru zborurile interne. Pentru zborurile code-share operate de companiile partenere, precum si pentru zborurile ______ operate din strainatate ora de incheiere a formalitatilor poate sa varieze in functie de reglementarile locale*;

?    dimensiunea şi greutatea pentru bagajul de m?na: suma dimensiunilor să nu depăşească 115 cm şi greutatea să nu depăşească 10 kg**.
?    trebuie să vă asiguraţi că sunteţi ?n posesia documentelor de călătorie necesare (bilet de călătorie, document de identitate etc);
?    există ghişeu check-in dedicat pasagerilor care deţin bilete business, posesori de Super Smart Miles, posesori de card AMEX;
?    nu se acceptă la transport piese de bagaj care depasesc greutatea de 32 kg; (in ceea ce priveste clasa economy)
?    nu se acceptă animale vii la cala la zborurile operate cu AIRBUS 318;
?    condiţii de transport pentru femeile ?nsărcinate: nu se acceptă la zbor cu 7 zile ?nainte de naştere şi cu 7 zile după naştere. Este permisă călătoria femeilor a căror sarcină a depăşit termenul de 8 luni numai ?n baza unui certificat medical.

*Nici o decolare nu poate fi amanata din cauza intarzierii pasagerilor. Se anuleaza rezervarea locurilor pasagerilor care nu se prezinta la aeroport la ora indicata, transportatorul avand posibilitatea de a dispune de aceste locuri.
**La zborurile operate cu ATR nu pot fi acceptate bagaje de m?nă la limita maximă admisă din cauza spaţiului mic de depozitare din cabina de pasageri.
***Pe zborurile TA.... cu destinaţie LONDRA nu se acceptă bagaj la cală care depăşeste greutatea de 32 de kilograme.

Noile reguli ale Uniunii Europene privind securitatea pe aeroporturi

Aceste informaţii sunt destinate pasageriilor rom?ni care se vor afla ?n tranzit pe alte aeroporturi din Uniunea Europeană.
Regimul lichidelor din bagajul de cabină:
?    Transportul lichidelor, aerosolilor, gelurilor, cremelor, pastelor etc ?n bagajul de cabină al pasagerilor care tranzitează sau au ca punct de plecare, indiferent de destinaţie, aeroporturi din interiorul Uniunii Europene este acum restricţionat la o cantitate maximă de 1 litru, ?n recipienţi de maximum 100 ml.
?    Aceştia trebuie să fie plasaţi ?ntr-o pungă transparentă, resigilabilă.
?    Transportul medicamentelor, al alimentelor pentru nou-născuţi şi al unor alimente necesare unei diete speciale pot fi acceptate ?n bagajul de cabină, fără a fi introduse ?n pungile speciale, transparente şi resigilabile.
?    Articolele cumpărate ?n zona de tranzit de pe aeroporturi din Rom?nia, de pe alte aeroporturi din Uniunea Europeană ori de la bordul unei aeronave aparţin?nd unei companii U.E., trebuie să fie ?nsoţite de chitanţă sau factură care se păstrează ?n vederea controlului de securitate. Dacă aceste mărfuri sunt v?ndute ?n ambalaje speciale şi sigilate, nu le deschideţi p?nă la destinaţia finală sau ?nainte de controlul de securitate, efectuat pe aeroportul de transfer UE.
?    Volumul maxim 1 litru; (in recipienti de max 100ml)
?    Punga de plastic trebuie să se poata resigila;
?    Punga trebuie să fie transparentă.
Vă rugăm să o prezentaţi separat la controlul de securitate.__________

a) Transportatorul ia ?n primire bagajele care i-au fost prezentate spre ?nregistrare şi face o menţiune pe bilet, această operaţiune constituind emiterea buletinului de bagaj. Etichetele de bagaj care pot fi emise de transportator ?n plus peste buletinul de bagaj sunt prevăzute numai ?n scopul identificării bagajelor.
b) Transportatorul poate refuza transportul bagajelor care nu sunt ambalate ?n mod corespunzător ?n valize sau alte ambalaje similare, pentru a putea fi transportate ?n bune condiţii ţin?nd seama de o manipulare normală.
c) Bagajele ?nregistrate vor fi transportate ?n aceeaşi aeronavă ca şi pasagerul căruia ?i aparţin. Dacă transportatorul constată că acest lucru nu este posibil din motive de siguranţă, de securitate a zborului sau operaţionale, bagajele ?nregistrate vor fi transportate cu o altă cursă.
?n cazul ?n care bagajul ?nregistrat este transportat pe un alt zbor, transportatorul ?l va livra pasagerului, cu condiţia ca legislaţia aplicabilă să nu impună prezenţa pasagerului ?n timpul formalităţilor vamale.

Bagajele transportate gratuit

Pasagerii pot transporta ?n mod gratuit o anumită cantitate de bagaje, conform prevederilor şi sub rezerva condiţiilor de limitare conţinute ?n prezentele Condiţii generale. ?n funcţie de ruta călătorită, cantitatea de bagaj admisă gratuit se calculează ?n sistemul bazat pe greutate sau piese.
Informaţii suplimentare sunt disponibile ?n broşurile de orarii ale transportatorului, precum şi la oficiile transportatorului sau ale agenţilor săi autorizaţi. ?n cazul ?n care două sau mai multe persoane călătoresc ?mpreună cu acelaşi zbor spre aceeaşi destinaţie, se prezintă ?mpreună şi ?n acelaşi timp la locul de ?nregistrare, li se acordă dreptul de a transporta gratuit o cantitate de bagaje egală cu suma greutăţilor individuale admise gratuit la transport.

Excedentul de bagaj

Transportul bagajelor care depăşesc cantitatea admisă gratuit este supus unor tarife. Informaţii referitoare la aceste tarife sunt disponibile la oficiile transportatorului şi ale agenţilor săi autorizaţi.

Declararea unei valori superioare

a) Pasagerii pot declara la ?nregistrarea bagajelor o valoare superioară limitei stabilite prin reglementările ?n vigoare. ?n acest caz, transportatorul va percepe un tarif "ad valorem" ?n conformitate cu reglementările sale. Acest tarif se achită la punctul de plecare pentru ?ntregul transport p?nă la destinaţie.
b) Transportatorul va refuza o astfel de declarare a valorii pentru bagajul ?nregistrat, dacă o porţiune din ruta calatorită este efectuată de un alt transportator care nu oferă această facilitate.

Bagajele ne?nregistrate

a) Bagajul pe care pasagerul ?l transportă ?n cabina aeronavei trebuie să ?ncapă sub scaunul din faţa pasagerului sau ?n compartimentul de bagaje special destinat pentru uzul pasagerilor.
Bagajul ne?nregistrat trebuie să corespundă, de asemenea, reglementărilor transportatorului. ?n cazul ?n care bagajul nu poate fi depozitat ?n maniera descrisă, depăşind greutatea admisă sau se consideră că este nesigur din orice motive, el va fi transportat ca bagaj ?nregistrat. Acest bagaj poate fi ?nregistrat ?n orice moment ?nainte de plecarea zborului.
b) Articolele pe care pasagerul le consideră nepotrivite pentru a fi transportate ?n compartimentul pentru marfă al aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport ?n cabina de pasageri numai cu acordul ?n prealabil al transportatorului. Transportul acestor articole poate fi tarifat separat.

Primirea şi predarea bagajelor

a) Pasagerul ?şi va lua ?n primire bagajele imediat ce acestea ?i vor fi puse la dispoziţie la locul de destinaţie sau de stopover. Dacă pasagerul nu-şi colectează ?n timp rezonabil bagajul, transportatorul poate pretinde o taxă de depozitare. Dacă pasagerul nu a reclamat bagajul ?n termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el fără a avea vreo responsabilitate faţă de pasager.
b) Transportatorul va preda bagajele ?nregistrate celui care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj. Transportatorul nu este obligat să verifice dacă persoana care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj are dreptul să primească bagajele respective.
Transportatorul nu are nici o responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificari. Predarea bagajelor se face la locul de destinaţie menţionat pe eticheta de bagaj.
c) Atunci c?nd o persoană pretinde un bagaj dar nu este ?n măsură să prezinte buletinul de bagaj şi să identifice bagajul cu ajutorul etichetei de bagaj prevazută ?n acest scop, transportatorul va preda bagajul acelei persoane cu condiţia ca aceasta să facă dovada dreptului spre satisfacţia transportatorului şi, dacă i se solicită de către transportator, acea persoană să furnizeze garanţie suficientă pentru a despăgubi transportatorul pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli care ar putea apare pentru transportator ?n urma respectivei predări.
d) Acceptarea bagajelor de către persoana care prezintă buletinul de bagaj fără protestare scrisă făcută la predare, constituie prezumţia că bagajele au fost predate ?n bună stare şi ?n conformitate cu contractul de transport.

Animale domestice

a) C?inii, pisicile, păsările şi alte animale domestice vor fi acceptate la transport cu aprobarea transportatorului, dacă sunt aşezate ?ntr-un ambalaj corespunzător şi ?nsoţite de toate documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau alte documente cerute de ţările de intrare sau tranzit). Acest transport poate fi supus unor condiţii suplimentare specificate de transportator, disponibile la cerere.
b) Dacă se acceptă la transport ca bagaj, animalul ?mpreună cu ambalajul şi hrana lui nu se vor include ?n cantitatea de bagaj admisă gratuit, constituind excedent de bagaj pentru care se va percepe tariful aplicabil.
c) C?inii pentru orbi şi infirmi vor fi transportaţi ?n mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisă gratuit la transport, ?n conformitate cu reglementările transportatorului.
d) Transportul animalelor domestice se face pe răspunderea pasagerului căruia ?i aparţin, acesta fiind responsabil pentru procurarea tuturor permiselor şi certificatelor necesare.
Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru rănirea, pierderea, ?nt?rzierea, ?mbolnăvirea sau decesul acestor animale ?n cazul ?n care a fost refuzată intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu condiţia ca dauna respectivă să nu fie cauzată din neglijenţa transportatorului. Persoana care transporta animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile şi responsabilităţile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului.


Călătoriile cu copii


Aici puteţi afla care sunt condiţiile de călătorie a minorilor ne?nsoţiţi.
Copiii cu v?rsta cuprinsă ?ntre 2 şi 5 ani pot călători ne?nsoţiţi dacă părintele sau tutorele:

anunţă acest fapt ?ncă din momentul rezervării biletului de călătorie;
solicită un ?nsoţitor din partea TA..., căruia ?i va plăti un bilet dus-?ntors;
primeşte confirmarea din partea Companiei TA... pentru transportul minorului şi existenţa ?nsoţitorului;
completează obligatoriu formularul de cerere de ?nsoţire (Handling Advice) existent la ghişeul de ?nregistrare.
Copiii cu v?rsta cuprinsă ?ntre 5 şi 12 ani pot călători ne?nsotiţi de părinţi sau tutori dacă:

părintele sau tutorele anunţă acest fapt ?ncă din momentul rezervării biletului de călătorie şi primeşte confirmarea din partea Companiei TA... pentru transportul minorului
părintele sau tutorele completează obligatoriu formularul de cerere de ?nsoţire (Handling Advice) existent la ghişeul de ?nregistrare.
Copiii cu v?rsta cuprinsă ?ntre 12 şi 18 ani vor fi consideraţi Minori ne?nsoţiţi şi trataţi ca atare numai la cererea expresă a părintelui sau tutorelui.

Cetăţenii rom?ni (indiferent de rezidenţa acestora), cu v?rsta cuprinsă ?ntre 2 şi 18 ani pot călători numai dacă ?ndeplinesc următoarele condiţii :

- să fie ?n posesia unei declaraţii autentificate notarial, din partea ambilor părinţi, din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să călătorească ?nsoţit de un reprezentant al Companiei TA...;
- părintii să completeze obligatoriu formularul de cerere de ?nsoţire (Handling Advice) existent la ghişeul de ?nregistrare.
?n cazul ?n care un cetăţean rom?n cu v?rsta cuprinsă ?ntre 2 şi 18 ani călătoreşte ?nsoţit numai de un singur părinte, părintele ?n cauză va trebui să se afle ?n posesia unei declaraţii autentificate notarial, din care să rezulte că celălalt părinte este de acord cu călătoria copilului ?nsoţit numai de respectivul părinte.


Persoane cu dizabilităţi


Vă prezentăm mai jos c?teva informaţii pentru a răspunde fiecărei nevoi specifice de călătorie.
Pentru a asigura confortul călătoriei persoanelor cu dizabilităţi, trebuie să ţinem cont de o serie de factori:

starea de sănătate a persoanei;
echipamentul solicitat ;
transportatorii aerieni implicaţi ;
limitările maxime pe tipuri de avion.
A. Pentru persoanele care suferă de anumite boli fiind considerate cazuri medicale (Medical Case)

Este obligatoriu ca:

rezervarea şi plata documentelor de călătorie să fie făcute cu cel putin 72 ore ?nainte de data călătoriei;
la ghişeul de acceptare să fie prezentat un certificat medical eliberat de medicul curant, din care să rezulte că pasagerul poate călători la data şi pe ruta solicitate;
pasagerul să călătorească ?nsoţit de o escortă adultă, care să aibă calificare medicală.

a) Necesitatea folosirii unei tărgi

Pentru aceasta există anumite limitări pe tip de avion: pe avionul AT 42 nu se montează targă iar pentru B737 şi A 318 se poate folosi o singură targă pe zbor.

Cheltuielile suplimentare, at?t la aeroportul de ?ncepere a călătoriei, c?t şi ?n zona de tranzit sau la destinaţia finală, sunt suportate de pasager. Aceste costuri se referă la accesul ambulanţei la/de la avion şi accesul ?n zonele restricţionate. Targa se taxează ?n conformitate cu tariful stabilit de Rom?nia.

Pasagerul care solicită targa este considerat Medical Case iar pentru acesta se aplică informaţiile de mai sus.

b) Pentru persoanele care necesită oxigen suplimentar (OXYG)

Acest serviciu este oferit gratuit iar compania TA... nu aplică limitări numerice pentru persoanele care necesită acest serviciu.
Trebuie ?nsă să ştiţi că:

- nu se accepta buteliile de oxigen care aparţin pasagerului;
- ?nainte de emiterea biletului pentru un pasager cu o astfel de cerinţă trebuie solicitat acordul companiei TA..., care pune la dispozitie buteliile pe durata zborului;
pasagerul este considerat Medical Case, drept care trebuie să prezinte avizul medicului curant din care să rezulte că poate călători la data şi pe ruta solicitată, precum şi cantitatea de oxigen/minut şi dacă oxigenul suplimentar ?i este necesar pasagerului continuu sau intermitent (cu intervalele de timp menţionate).
B. Pasagerii cu mobilitate redusă

Transportul scaunului cu rotile deţinut de pasager:

- se transportă numai la cală, bateriile trebuie scoase şi ?mpachetate ?n cutii care se ?nchid ermetic.
- trebuie dezasamblat ?nainte de a ajunge la ghişeul de ?nregistrare;
- trebuie anunţat ?ncă de la momentul rezervării;
- trebuie specificată greutatea şi dimensiunile
Scaunul cu rotile se transportă gratuit.

Pasagerii care necesită scaun cu rotile pentru cabină

Pentru aceasta există anumite limitări pe tip de avion: nu se acceptă pe AT 42, pe avionul B737 pot călători maxim 2 pasageri iar pe A 318 pot călători maxim 6 pasageri.

Trebuie menţionat că este necesară anunţarea ?n momentul rezervării şi că, ?n funcţie de afecţiunea pasagerului se considera Medical Case.

Pasagerii care necesită scaun cu rotile pentru rampă sau scări

Pot anunţa această solicitare la momentul rezervării sau direct la ghişeul de acceptare pasageri. Pentru acest serviciu nu există limitări.

C. Pasagerii care nu sunt consideraţi cazuri medicale

- pasagerii cu deficienţe de vedere
- pasagerii cu deficienţe de auz
- pasageri muţi

Condiţii:

- pasagerul trebuie să menţioneze starea sa ?n momentul rezervării. Această măsură este necesară ?n vederea oferirii de asistenţă suplimentară pe culoar, ?n măsura ?n care aceştia o vor solicita.
- nu există limitări numerice la acceptarea acestora la bordul aeronavelor.

Pasagerii care călătoresc ?nsoţiti de c?ini utilitari

Pasagerii care călătoresc ?nsoţiţi de c?ini utilitari vor informa incă din momentul rezervării despre acest fapt.

Condiţii de acceptare la bord a c?inilor utilitari :

- se acceptă ?n cabina de pasageri;
- nu este transportat ?n cuşcă, dar este obligatoriu ca acest c?ine să aibă botniţă;
- se transportă gratuit.


Băutură şi m?ncare


?n funcţie de ruta şi clasa de rezervare, pasagerii au posibilitatea de a alege dintr-o bogată varietate de meniuri.
?n 1992, a fost creată firma de catering Abela Rocas, prin cooperarea mai multor companii (TA..., Cas..., Aeroportul Internaţional Otopeni, Abela Rocas). Tipurile de m?ncare oferite sunt create ?n funcţie de preferinţe, de diete prescrise pentru diferite afecţiuni, pentru diferite categorii de v?rstă:

Vegetariană
Vegetariană crudă (brută sau neprelucrată)
Lacto-vegetariană
Fără carne de vacă, viţel sau porc
(preparate din peşte, lapte şi produse din lapte sunt premise)
Pot fi folosite alternative la meniul vegetarian hindu
Fără carne de porc, fără gelatină, fără alcool
Pentru diabetici
Fără gluten
Cu puţine calorii
Fără grăsime/ colesterol
Cu puţine proteine
Fără sodiu
Fără lactoză
Hrană uşoară pentru probleme digestive
Fără zahăr
Fără preparate din gr?u, ovăz
Asiatică vegetariană
Cu specific hindu (pot fi folosite alternative la meniul vegetarian hindu)
Kosher
Musulmană
Orientală

Pentru sugari
Pentru copii
Uşoară
Platou cu fructe
Preparate din peşte şi fructe de mare
Bogată ?n fibre
Picantă
Meniu special


Oricare din aceste tipuri de m?ncare poate fi cerut de către pasageri ?n momentul rezervării biletului.


Cam asta ar fi in mare! Calatorii placute smile


Infrange-ti deci durerea
Fii vesel de se poate
Caci tot la zi ajunge
Si cea mai lunga noapte!

Offline

 #2 2009-11-02 13:32:05

carlita
Full member
Inregistrat: 2006-08-27
Mesaje: 260

Re: Avionul si conditiile generale

am o nelamurire.am inteles ca in bagajul de mana nu am voie decat recipiente de max 100 ml cu geluri creme etc.intrebarea e daca in bagajul de cala pot sa imi pun crema de corp geluri de dus sprayuri parfumuri dulciuri.as duce ceva cadouri insa nu stiu daca pot sa pun asa ceva in cala.mersi

Offline

 

#3 2009-11-02 13:36:37

anca90
Platinum member
Inregistrat: 2008-07-16
Mesaje: 20783

Re: Avionul si conditiile generale

da, acolo poti pune orice... mai putin arme si droguri smile

Offline

 

#4 2009-11-02 13:41:45

carlita
Full member
Inregistrat: 2006-08-27
Mesaje: 260

Re: Avionul si conditiile generale

wink arme nu am...de droguri nu m-am apucat:p.mersi.chiar e nevoie sa pun dulciuri si cosmetice mai ales ca am de facut multe cadouri.sper sa nu fie probleme

Offline

 

#5 2009-11-02 13:55:32

Zeyna
Platinum member
Castigatoare a concursului de Miss
De la: Constanta
Inregistrat: 2007-07-07
Mesaje: 19114

Re: Avionul si conditiile generale


Dragostea nu se stă, se face.

Offline

 

 Publicitate


loading...

#6 2009-11-02 14:09:49

cat_eyes
Full member
De la: Blocul vecin
Inregistrat: 2006-07-01
Mesaje: 725

Re: Avionul si conditiile generale

ada, am o intrebare
lucrezi cumva la o agentie? as avea nevoie de ceva oferte.. ma poti ajuta?
multumesc.

Offline

 

#7 2009-11-02 17:22:26

blackberry
Insomniac member
De la: Bucureşti
Inregistrat: 2009-06-23
Mesaje: 6898

Re: Avionul si conditiile generale

eu nu pricep cum treceti voi cu orice tine de cosmetica in bagajul de mana, mie mi le-a confiscat pe toate de 2 ori pana m-am invatat si n-am mai luat hmm


zic hei oooo, uite cum plutesc in alcooooool, sunt usor acum c-am sufletul gol... n-am nevoie de aripi sa zbor tongue

Offline

 

#8 2009-11-02 17:27:23

Zeyna
Platinum member
Castigatoare a concursului de Miss
De la: Constanta
Inregistrat: 2007-07-07
Mesaje: 19114

Re: Avionul si conditiile generale

eu le pun in sticlute de plastic care au pana in 100ml. si am trecut fara nici o problema smile
se gasesc la bamboo si costa vreo 2 lei


Dragostea nu se stă, se face.

Offline

 

#9 2009-11-02 17:33:49

blackberry
Insomniac member
De la: Bucureşti
Inregistrat: 2009-06-23
Mesaje: 6898

Re: Avionul si conditiile generale

pe mine nu m-au lasat cu nicio sticluta, nimic. m-au si descaltat (nu in Ro, normal lol ) sa nu cumva sa ascund ceva in adidasi forgetit


zic hei oooo, uite cum plutesc in alcooooool, sunt usor acum c-am sufletul gol... n-am nevoie de aripi sa zbor tongue

Offline

 

#10 2009-11-02 17:46:42

Zeyna
Platinum member
Castigatoare a concursului de Miss
De la: Constanta
Inregistrat: 2007-07-07
Mesaje: 19114

Re: Avionul si conditiile generale

pe mine m-au descaltat cand aveam cizme cu toc..  huh in Ro


Dragostea nu se stă, se face.

Offline

 

#11 2009-11-02 17:48:14

blackberry
Insomniac member
De la: Bucureşti
Inregistrat: 2009-06-23
Mesaje: 6898

Re: Avionul si conditiile generale

in Ro? lol Nu credeam ca sunt in stare de asa ceva lol


zic hei oooo, uite cum plutesc in alcooooool, sunt usor acum c-am sufletul gol... n-am nevoie de aripi sa zbor tongue

Offline

 

#12 2009-11-02 17:49:29

kdeea
Platinum member
Inregistrat: 2008-06-13
Mesaje: 20306

Re: Avionul si conditiile generale

Si pe mine m-au descaltat, dar nu in Romania, ci in Belgia. Deci e o chestie de securitate la un nivel mai inalt, atata tot, nu are treaba cu politica unei tari in mod exclusiv.

Ultima oara a fost editat de kdeea (2009-11-02 17:49:39)


Just a puppet on a lonely string, oh who would ever wanna be king ?

Offline

 

#13 2009-11-02 17:50:34

blackberry
Insomniac member
De la: Bucureşti
Inregistrat: 2009-06-23
Mesaje: 6898

Re: Avionul si conditiile generale

da, tocmai d-asta ma miram ca si tara noastra apeleaza la "trucuri" d-astea tongue


zic hei oooo, uite cum plutesc in alcooooool, sunt usor acum c-am sufletul gol... n-am nevoie de aripi sa zbor tongue

Offline

 

#14 2009-11-02 17:57:33

kdeea
Platinum member
Inregistrat: 2008-06-13
Mesaje: 20306

Re: Avionul si conditiile generale

Ne emancipam tongue


Just a puppet on a lonely string, oh who would ever wanna be king ?

Offline

 

#15 2009-11-02 21:38:07

maryahs
Insomniac member
De la: de sub tampa
Inregistrat: 2008-01-07
Mesaje: 5699

Re: Avionul si conditiile generale

Deuzza a scris:

pe mine m-au descaltat cand aveam cizme cu toc..  huh in Ro

te-au descaltat pt ca aveau metal pe ele....pe mine in franta m-au pus sa ma descalt pt ca aveam o catarama la botine


hjarta iubesc si sunt iubita hjarta

Offline

 

#16 2009-11-03 14:18:51

carlita
Full member
Inregistrat: 2006-08-27
Mesaje: 260

Re: Avionul si conditiile generale

deci daca pun dulciuri nu e problema in bagajul de cala?nu am chef sa dau banii s sa mi se confiste

Ultima oara a fost editat de carlita (2009-11-03 14:19:40)

Offline

 

#17 2009-11-03 14:26:47

sunshine16
Banat
Inregistrat: 2008-09-01
Mesaje: 8121
Site

Re: Avionul si conditiile generale

Pe mine, in Ro... de fiecare data ma pun sa imi dau cureaua jos si m-au descaltat de vreo 5 ori lol

Nu e problema. Numai sa nu pui salam, carnati... chestii din astea.


True sophistication lies in simplicity!

www.bubulinagospodina.com

Offline

 

#18 2009-11-03 15:11:12

Finesse
Banat
Inregistrat: 2009-01-16
Mesaje: 3791

Re: Avionul si conditiile generale

Eu ştiam că de botine, ghete, cizme vă descalţă pentru că se pot ascunde ?nauntru tot felu de chestii (arme, droguri) smile
Da cum zicea Badea c?nd o mers ?n Italia i-o controlat p?nă la piele, iar după ce or trecut check-ul o scos Carmen din geanta de umăr borsetuţa de machiaj şi avea vreo 2-3 pile, c?teva forfecuţe de unghii, chestii din astea ?nţepăcioase de care folosesc femeile lol


Goodnight moon

Offline

 

#19 2009-11-03 17:18:57

Zeyna
Platinum member
Castigatoare a concursului de Miss
De la: Constanta
Inregistrat: 2007-07-07
Mesaje: 19114

Re: Avionul si conditiile generale

love_t a scris:

Pe mine, in Ro... de fiecare data ma pun sa imi dau cureaua jos si m-au descaltat de vreo 5 ori lol

Nu e problema. Numai sa nu pui salam, carnati... chestii din astea.

maicamea a adus prosciuto  rotfl2 bine, daca sunt in vid/ambalate nu au nici o treaba din cate stiu


Dragostea nu se stă, se face.

Offline

 

 Acum   

Footer-ul board-ului© Anticonceptionale.ro.
Reproducerea integrala sau partiala a textelor sau a fotografiilor din oricare pagina a site-ului anticonceptionale.ro va fi posibila numai cu acordul nostru scris.